FINGERSTYLE – NAIL ATTACK TECHNIQUE

FINGERSTYLE – NAIL ATTACK TECHNIQUE

Fingerstyle là tập hợp những kỹ thuật rất khó để thể hiện trên cây đàn guitar. Để có thể thực hiện được những kỹ thuật này yêu cầu người chơi phải kiên trìLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *