CÁC KHÓA HỌC PIANO CƠ BẢN

CÁC KHÓA HỌC PIANO CƠ BẢN

Thông tin về các khóa học

Chuyên mục thông tin về các khóa học tại Moonlight Piano My Dinh

 

  • Các khóa học cơ bản phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi và trình độ.
  • Đặt lịch học thử xin gọi 024 3212 593 hoặc 01684  593 199.

 

  • Học sinh có nhu cầu học các buổi khác ở lịch trên xin gọi 024 3212 593 hoặc 01684  593 199.
  • 1 khóa học piano cơ bản bao gồm 24 buổi học và 1 buổi báo cáo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *