KHÓA HỌC VIOLON

KHÓA HỌC VIOLON

Lớp học Violon tại Moonlight Piano

 

Thông tin khóa học

Mô hình giảng dạy Violon của chúng tôi bao gồm:

Lớp cá nhân: 1 học viên- 1 giáo viên, thời gian học 60 phút.

Lớp nhóm 4 học viên – 1 giáo viên, thời gian học 90 phút.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *