Các hợp âm cơ bản trên Piano

Các hợp âm cơ bản trên Piano

Một số hợp âm trên cây đàn piano phổ biến hơn hoặc dễ chơi hơn các hợp âm phức tạp khác. Ví dụ, hợp âm C (không có thăng và giáng) thì dễ chơi hơn các phím trong hợp âm của Fa#.

Hãy bắt đầu với việc ghi nhớ các hợp âm đơn giản như C, F và G khi mới học piano. Sau đó, bạn có thể chuyển sang G, C và D hoặc F, Bb và C. Bạn có thể thêm vào các hợp âm thứ như được liệt kê ở phía dưới.

Bạn có thể chơi nhiều bài hát bằng cách đơn giản sử dụng hợp âm I IV V VI  như C, F, G và Am. Nhiều người học chơi bằng khả năng cảm nhạc hoặc phát triển khả năng cảm nhạc bằng cách sử dụng phương pháp này.

Các hợp âm trưởng và thứ là các hợp âm cơ bản nhất mà người chơi có thể chơi trên cây đàn piano. Để tạo thành một hợp âm trưởng, bạn sử dụng nốt gốc, nốt thứ ba và nốt thứ năm của gam trưởng. Để tạo thành một hợp âm thứ, bạn sử dụng nốt gốc, nốt thứ ba và nốt thứ năm của gam thứ.

Dưới đây là một số hợp âm piano đơn giản theo phím. Học chơi các hợp âm cơ bản sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc để phát triển thêm sau này.

 

Phím: C

Các hợp âm piano cơ bản trên C: C F G Am

Hợp âm C: C E G

Hợp âm F: F A C

Hợp âm G: G B D

Hợp âm Am: A C E

 

Phím: D

Các hợp âm piano cơ bản trên phím D: D G A Bm

Hợp âm D: D F# A

Hợp âm G: G B D

Hợp âm A: A C# E

Hợp âm Bm: B D F#

Các hợp âm trưởng

Phím: F

Các hợp âm piano cơ bản trên phím F: F Bb C Dm

Hợp âm F: F A C

Hợp âm Bb: Bb D F

Hợp âm C: C E G

Hợp âm Dm: D F A

 

Phím: G

Các hợp âm piano cơ bản trên G: G C D Em

Hợp âm G: G B D

Hợp âm C: C E G

Hợp âm D: D F# A

Hợp âm Em: E G B

Các hợp âm thứ

Phím: A

Các hợp âm piano cơ bản trên A: A D E F#m

Hợp âm A: A C# E

Hợp âm D: D F# A

Hợp âm E: E G# B

Hợp âm F#: F# A C#

 

Phím: E

Các hợp âm cơ bản trên E: E A B C#m

Hợp âm E: E G# B

Hợp âm A: A C# E

Hợp âm B: B D# F#

Hợp âm C#: C# E G#

 

Sau khi học các hợp âm piano cơ bản này, bạn có thể chuyển sang các hợp âm phức tạp hơn. Chúc các bạn thành công!

 

Diệu KhanhLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *