Học sinh tiêu biểu của Moonlight Piano

Học sinh tiêu biểu của Moonlight Piano

Dưới đây là hình ảnh trong buổi diễn báo cáo kết quả học tập của học viên.

Học viên Đinh Khánh Linh – Lớp Piano cổ điển

Học viên Duy Anh – Lớp Guitar cổ điển

Học viên Hà Anh – Lớp Piano

Hình ảnh hoạt động của Moonlight Piano trong năm 2015

Moonlight PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *