HỢP ÂM VÀ GIỌNG

HỢP ÂM VÀ GIỌNG

Hợp âm nằm trong thang âm
Khi chúng ta nói đến một bài hát hoặc chỉ một câu hay một ý nhạc nào đó, phần âm nhạc đó chắc chắn phải nằm trong một tone giọng nào đó cụ thể. Nó luôn có nghĩa là tất cả các hợp âm đều bắt nguồn từ một loại âm giai. Trong thời điểm này khi ta bắt đầu tìm hiểu, tốt nhất nên xem đó là một khái niệm trừu tượng vì có một vài điều cần suy sét ở đây. Các hợp âm bản thân sẽ luôn không kể cho chúng ta biết cả câu chuyện đầy đủ, ví dụ, một hợp âm tiến hành chỉ chứa các hợp âm F, C và Dmin có thể thuộc về giọng của F trưởng hoặc C trưởng.
Hãy bắt đầu bằng cách hiểu một nhóm các hợp âm khác nhau tất cả có thể thuộc về một gam .
Cho đến nay chúng ta đã biết được rằng hợp âm được xây dựng bởi các quãng 3 xếp chồng lên nhau tính từ nốt gốc. Tất nhiên chúng ta có thể đặt lần lượt từng nốt làm nốt gốc để tìm ra tất cả các hợp âm khác nhau được bắt nguồn từ các nốt của thang âm. Ví dụ, trong cung C trưởng, cho đến lúc này, chúng ta chỉ quan tâm đến tất cả các biến thể của hợp âm C.
Chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các bộ ba nốt nhạc thuộc về cung C trưởng bằng cách xếp các quãng ba chồng lên nhau, bắt đầu lần lượt từng nốt từ gam C trưởng. Sơ đồ dưới đây cho chúng ta thấy phải làm thế nào.

Điều này cho chúng ta tổng cộng bảy bộ ba nốt, tất cả đều nằm trong cung C major. Chúng ta có thể tìm ra từng hợp âm một bằng cách liên kết mỗi nốt gốc với gam tương ứng của nó. Ví dụ, hợp âm thứ hai trong bảng bắt đầu với nốt D, vậy chúng ta có thể sử dụng gam D trưởng để tìm ra đó là loại hợp âm nào, sử dụng các công thức mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Đối với điều này sau đó, chúng ta sẽ cần phải biết các nốt D, F và A liên quan như thế nào trong gam D trưởng.
Các nốt trong gam D trưởng là D E F# G A B C#. Chúng ta đã biết rằng công thức cho bộ ba hợp âm trưởng là 1-3-5, mà trong D trưởng cho chúng ta các nốt D F# A. Vì vậy, các nốt D, F A trong gam D trưởng tương ứng là 1-b3-5. Và bây giờ bạn nên nhận ra rằng như có một bộ ba hợp âm thứ. Vậy là, hợp âm thứ hai trong cung C trưởng là D thứ.
Hợp âm thứ ba có các nốt E, G và B, tương tự như vậy chúng ta sẽ sử dụng thang âm E trưởng để tìm ra loại hợp âm “E” nào. Các nốt trong gam E trưởng là: E F# G# A B C# D#. Vậy, các nốt E, G, B sẽ theo công thức hợp âm 1-b3-5, đây là một bộ ba hợp âm thứ. Do đó, hợp âm là E thứ.
Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng tìm theo cách này, chúng ta sẽ kết thúc với các hợp âm dưới đây chia sẻ các nốt nằm trong cung C major.
• C Major
• D Minor
• E Minor
• F Major
• G Major
• A Minor
• B Diminished
Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho các hợp âm mở rộng như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.

Hợp âm C trưởng mở rộng
Kết quả các hợp âm sẽ là:

C Major 7
D minor 7
E minor 7
F Major 7
G Dominant 7 (hợp âm át)
A Minor 7
B half diminished (Bmin7b5 – giảm một nửa).

Chúng tôi sẽ không tiếp tục với các chi tiết dài dòng, ở trên cung cấp cho bạn ý tưởng về cách tính hợp âm đơn giản và dễ nhớ, tin vui là chúng ta không cần phải vận dụng kiến thức toán học mỗi khi chúng ta muốn biết những hợp âm thuộc về cung thể nào. Miễn là nếu chúng ta biết các nốt trong thang âm thì chúng ta có thể sử dụng một công thức đơn giản để tìm các hợp âm trong bất kỳ tone giọng nào. Để giải quyết điều này, chúng tôi sử dụng hệ thống đánh số hợp âm.

Moonlight Piano



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *