HỢP ÂM TĂNG – AUGMENTED CHORD

HỢP ÂM TĂNG – AUGMENTED CHORD

Về mặt kỹ thuật, hợp âm tăng là một hợp âm trưởng với nốt thứ năm được nâng lên 1 bán cung (thăng). Vì vậy, đối với một bộ ba hợp âm tăng, chúng ta có công thức trong thang âm : 1- 3 – # 5. Hợp âm C tăng tương đương với các nốt C, E, G #.
Hợp âm tăng thường được ký hiệu là “aug” hoặc “+”, ví dụ C aug hoặc C +.
Những vấn đề có thể nảy sinh với loại hợp âm này bởi vì đôi khi thiếu sự nhất quán trong cách mọi người gọi tên chúng. Thuật ngữ “tăng”, khi áp dụng cho một quãng trong âm nhạc có nghĩa là tăng lên một bán cung (semitone). Các thuật ngữ tăng nốt thứ tư, tăng nốt thứ năm, tăng nốt thứ mười một v.v .. tất cả đều có ý nghĩa, chúng đơn giản chỉ là # 4, # 5, # 11.

Vậy tại sao điều này có thể gây nhầm lẫn? Bởi vì thuật ngữ “aug” hoặc “+” khi được sử dụng kết hợp với bộ ba hợp âm (triad) có nghĩa là hiển nhiên đề cập đến nốt thứ năm. Đối với các hợp âm mở rộng, điều này không phải luôn luôn như vậy. Chẳng hạn, chúng ta lấy hợp âm thứ bảy tăng làm ví dụ. Đây là một hợp âm át thứ bảy với nốt thứ năm thăng hay là một hợp âm át thứ bảy với nốt thứ bảy thăng? Cái tên Caug7 có thể khá mơ hồ, không có bất kỳ thuật ngữ nào được đặt tên cho nó. Đến chỗ này,nếu bạn lục lại tất cả mớ lý thuyết về hợp âm của bạn thì bạn có thể đã nhận ra rằng một hợp âm át với nốt thứ bảy tăng thực sự là hợp âm thứ bảy trưởng, mặc dù bạn sẽ thường thấy hợp âm này được viết dưới dạng C7 + 5, nó sẽ loại bỏ bất kỳ sự gây nhầm lẫn nào, đây là hợp âm C7 với nốt thứ năm tăng.
Một ví dụ khác là hợp âm chín tăng. Hầu hết thời gian cái tên của hợp âm này đề cập đến hợp âm thứ bảy với nốt thứ chín tăng. Mặc dù đôi khi bạn sẽ thấy nó được viết là Caug9 hoặc tương tự, cách tốt hơn để gọi tên nó là C7 + 9.
Bộ ba hợp âm tăng có chứa các nốt tạo thành các quãng bằng nhau giống như hợp âm bảy giảm, nhưng ở đây là các quãng ba trưởng (bốn semitones). Mỗi nốt trong số đó đều có thể được coi là nốt gốc, do đó như hợp âm bảy giảm, đó là ngữ cảnh kêu gọi hòa thanh chủ.

Moonlight PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *