HỢP ÂM THỨ – MINOR CHORD

HỢP ÂM THỨ – MINOR CHORD

Đến giờ chúng ta đã biết cách thức hợp âm trưởng được xây dựng từ các nốt trong thang âm trưởng. Mặc dù hợp âm thứ có thể được xây dựng theo cách tương tự bằng cách xếp chồng các quãng ba từ thang âm thứ, nhưng đây không phải là phương pháp được ưa chuộng. Chúng tôi vẫn sử dụng thang âm trưởng làm nền tảng cho tất cả các loại hợp âm cho dù chúng là thứ, thứ bảy hoặc bất kỳ loại hợp âm nào khác.
Thực sự, bạn có thể nói rằng một bộ ba hợp âm thứ được xây dựng trên các nốt thứ nhất, thứ ba và thứ năm của thang âm thứ tự nhiên. Chúng ta cần phải suy nghĩ đa chiều. Nó có ý nghĩa hơn nhiều khi nghĩ rằng tất cả các loại hợp âm đều liên quan với thang âm trưởng.

Hợp âm thứ

Sự khác biệt duy nhất giữa một bộ ba hợp âm trưởng và một bộ ba hợp âm thứ là nốt thứ ba trong thang âm, nó bị giáng 1 bán cung trong hợp âm thứ. Khi chúng ta sử dụng các thuật ngữ “giáng”, chỉ đơn giản có nghĩa là giảm một nốt nhạc nào đó xuống một semitone (bán cung). Tương tự như vậy, khi chúng ta sử dụng thuật ngữ “thăng “, cũng chỉ đơn giản có nghĩa là nâng cao một nốt lên một semitone. Nghĩ về thang âm theo cách này khiến cho chúng ta dễ dàng ghi nhớ một số công thức đơn giản cho phép chúng ta suy luận đến tất cả các loại hợp âm liên quan đến thang âm trưởng.

Hợp âm thứ 7

Hợp âm thứ có thể là bộ ba hợp âm hoặc mở rộng (gồm các hợp âm nhiều hơn 3 nốt). Công thức rất dễ nhớ, nốt thứ ba trong bộ ba của thang âm bị giáng 1 nửa cung, và trong các hợp âm thứ mở rộng nốt thứ ba và thứ bảy bị giáng. Tất cả các nốt khác cũng tương tự như bạn thấy trong các hợp âm trưởng. Ví dụ, Cmin13 và Cmaj13 chỉ khác nhau nốt thứ ba và thứ bảy trong thang âm, cả hai đều bị giáng 1 bán cung. Dưới đây là các công thức trên thang âm cho các hợp âm thứ.
Bộ ba hợp âm (triad): 1 – b3 – 5
Hợp âm thứ 7: 1 – b3 – 5 – b7
Hợp âm thứ chín: 1 – b3 – 5 – b7 – 9
Hợp âm thứ mười một: 1 – b3 – 5 – b7 – 9 – 11
Hợp âm thứ mười ba: 1 – b3 – 5 – b7 – 9 – 11 – 13
Để cho rõ ràng hơn, ví dụ sau đây cho thấy các bộ ba hợp âm trưởng và hợp âm trưởng thứ bảy khi so sánh với các hợp âm thứ của chúng trong gam C.
C Maj: 1 – 3 – 5
C min: 1 – b3 – 5
Cmaj7: 1 – 3 – 5 – 7
Cmin7: 1 – b3 – 5 – b7

Moonlight PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *