HỢP ÂM MỞ RỘNG

HỢP ÂM MỞ RỘNG

Như chúng ta đã biết, hợp âm được xây dựng từ các nốt trong thang âm trưởng bằng cách xếp chồng các quãng 3. Trong các bài trước, chúng ta đã xét các bộ ba hợp âm(triad) được hình thành từ những nốt nhạc tạo thành các quãng 3. Nếu chúng ta tiếp tục thực hiện thêm các quãng 3 kế tiếp, chúng ta tạo ra các hợp âm mở rộng như các hợp âm thứ bảy, thứ chín, mười một và mười ba.
Các bộ ba hợp âm trưởng bao gồm các nốt theo thứ tự trong thang âm là 1, 3 và 5. Nếu chúng ta thêm nốt tiếp theo trong chuỗi quãng 3 xếp chồng lên nhau, chúng ta có kết quả với hợp âm bảy trưởng. Nếu bây giờ chúng ta tiếp tục thêm các quãng 3 vào đó, chúng ta sẽ nhận được hợp âm thứ chín và mười một… Như thông thường, sơ đồ dưới đây cho bạn thấy những ví dụ trong gam C major.

Hợp âm mở rộng

Khoảng cách quãng trong hợp âm mở rộng
Suy sét về hợp âm dưới dạng hợp âm nằm trong thang âm trưởng là rất quan trọng. Thật dễ dàng để nhớ các công thức cho từng loại hợp âm, và một khi đã thành thạo, nó cho phép bạn hiểu và tính được những nốt nhạc thuộc về bất kỳ hợp âm nào. Khi bạn nắm rõ thang âm và có nhiều trải nghiệm với các nốt trên phím đàn, bạn có thể bắt đầu tìm ra bất kỳ loại hợp âm nào bất cứ khi nào bạn cần chúng mà không cần phải dừng lại để tìm kiếm nó trong một cuốn sách hợp âm hoặc trong một biểu đồ.
Công thức hợp âm trưởng
Hợp âm (Triad): 1 – 3 – 5
Hợp âm 7 trưởng: 1 – 3 – 5 – 7
Hợp âm 9 trưởng: 1 – 3 – 5 – 7 – 9
Hợp âm 11 trưởng: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11
Hợp âm 13 trưởng: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13
Từ bây giờ, bạn nên ghi nhớ tất cả về những công thức này. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét đến các hợp âm thứ.

Moonligh PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *