KHÁI NIỆM VỀ TRIAD – BỘ BA HỢP ÂM

KHÁI NIỆM VỀ TRIAD – BỘ BA HỢP ÂM

Khi bạn ngồi vào cây đàn và chơi một cái gì đó phổ biến như hợp âm C hoặc hợp âm G, thực sự bạn đang chơi một hợp âm trưởng hoặc còn gọi là bộ ba hợp âm trưởng (triad). Chúng chỉ là những cái tên khác nhau được sử dụng để mô tả cùng một sự việc. Một bộ ba hợp âm là một hợp âm bao gồm ba nốt nhạc. Trong các bài trước cho chúng ta thấy hợp âm được xây dựng từ thang âm trưởng với các nốt nhạc tạo thành các quãng 3 xếp chồng lên nhau. Một bộ ba hợp âm được tạo ra bằng cách lấy ba nốt đầu tiên trong số các nốt này (lưu ý là 3 nốt tạo thành các quãng 3) . Do đó, một bộ ba hợp âm trưởng bao gồm nốt thứ nhất, thứ ba và thứ năm của thang âm trưởng.

Ví dụ dưới đây cho thấy ứng dụng điều này trong gam C trưởng để tạo nên một bộ ba hợp âm trưởng


Triad trong C major

Trước đó như chúng ta đã đề cập đến việc hợp âm được xây dựng trên thang âm liên quan của chúng, ví dụ, gam A trưởng sẽ tạo ra hợp âm A trưởng, gam E trưởng cho chúng ta hợp âm E trưởng v.v …


Triad trong gam A và E trưởng

Như bạn thấy, các hợp âm được xây dựng xung quanh các thang âm trưởng. Các nốt trên thang âm thường được đối chiếu khi nói về hợp âm. Chúng ta sử dụng khái niệm các bậc trong thang âm để cho chúng ta biết những nốt nhạc thuộc về hợp âm nào đó.

Hợp âm trưởng đơn giản được xây dựng từ các bậc đầu tiên, thứ ba và thứ năm của gam trưởng.

Triads (bộ 3 hợp âm) không nhất thiết phải là thể trưởng, chúng có thể là thể thứ hoặc giảm … Chúng tôi sẽ trở lại trong các bài tiếp theo.

Video hướng dẫn 

Moonlight PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *