HỢP ÂM TREO – SUSPENDED CHORD

HỢP ÂM  TREO – SUSPENDED CHORD

Hợp âm treo là một trong những loại hợp âm gây nhầm lẫn nhiều nhất. Trong nhạc lý phổ thông, hợp âm treo là một thuật ngữ được sử dụng để diễn tả sự việc khi âm thanh của hợp âm được lưu lại từ một hợp âm đã chơi trước đó, vấn đề là phải giải quyết nốt thứ ba (trong thang âm) của hợp âm mới. Đó là lời giải thích nhanh, và lý do mà chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết bởi vì trong âm nhạc hiện đại, hợp âm treo cũng được coi là hợp âm theo đúng nghĩa của nó.
Sus 2 và Sus 4 là hai hợp âm treo phổ biến nhất được sử dụng và chúng đều có nguồn gốc từ bộ ba hợp âm trưởng (triad major). Bằng cách thay thế nốt thứ ba với nốt thứ hai hoặc nốt thứ tư chúng ta có được hợp âm Sus 2 và Sus 4.

Ví dụ, bộ ba hợp âm trưởng bao gồm các nốt C E và G là các nốt đầu tiên trên thang âm tạo thành các quãng 3, nốt thứ ba và thứ năm của thang âm C trưởng. Bậc thứ hai của thang âm là D và bậc thứ tư là F, nếu chúng ta thay thế E bằng D, chúng ta có kết quả là Csus2, và bằng cách thay thế E bằng F, chúng ta sẽ nhận được hợp âm Csus4.
Công thức hợp âm treo
Csus2 = 1 – 2 – 5 = C – D – G.
Csus4 = 1 – 4 – 5 = C – F – G.
Có một số tranh cãi xung quanh việc sử dụng Sus2. Loại hợp âm này được phát triển khá gần đây so với Sus4. Trong khi lý thuyết âm nhạc đã hoàn thiện, cho đến giờ vẫn có một số người cho rằng đó chỉ là cách sử dụng bởi vì nó đơn giản là đảo ngược của một hợp âm Sus4. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào các nốt trong hợp âm Fsus2 bạn sẽ thấy rằng nó thực sự là đảo ngược của hợp âm Csus4.
Csus4: C F G
Fsus2: F G C
Dù bạn đang ở phía bên nào của ranh giới, bạn cũng nên quen với việc bị “treo” vài giây hay vài phút, tuy nhiên nó cũng không ở mức quá khó hiểu!

Moonlight PianoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *